Whistleblower-ordning og indberetning

Reconor koncernen accepterer ikke overtrædelse af lovgivning, bestemmelser eller koncernens interne regler. Derfor har koncernen en whistleblower-ordning til rapportering.

Indberetning

Kunder, leverandører, samarbejdspartnere og medarbejdere kan indberette mistanke om kriminelle eller andre ulovlige forhold, som vedrører Reconor A/S og dens koncerndatterselskaber, herunder:

  • svindel, bestikkelse og dokumentfalskneri
  • alvorlige brud på arbejdssikkerhed eller miljølovgivning
  • tyveri, vold og trusler om vold

Sådan indberetter du:

  • Foretag indberetning skriftligt her. Indberetningen vil blive sendt til en ekstern advokat hos advokatfirmaet DAHL Advokatpartnerselskab
  • Foretag indberetning telefonisk til den ansvarlige advokat hos  på +45 88919245
  • Det er valgfrit, om man ønsker at give sig til kende eller være anonym
  • Den eksterne advokat giver kun sager videre til Reconor koncernen, som er omfattet af ordningen, og her vil de kun blive kendt af få udpegede nøglepersoner under tavshedspligt

Spørgsmål

Du kan altid stille spørgsmål om Whistleblowerordningen til HR chef Iben Rindom på telefon +45 53760413.

Hvis du ikke vil spørge en i virksomheden, kan spørgsmål stilles til DAHL Advokatpartnerselskab.

Login